Stomatološka protetika

Fiksna protetika

Metalokeramičke krunice i mostovi
Metalokeramičke krunice se izrađuju u slučajevima kada klinička slika ograničava izradu bezmetalnih krunica. Osnova metalokeramičke krunice je metalna kapica koja se izrađuje od biokompatibilne legure metala, preko koje se nanosi keramika. Ove nadoknade u potpunosti zadovoljavaju sva očekivanja na polju estetike.

Bezmetalne keramičke krunice i mostovi PRESS „e.max Ivoclar Vivadent“
Bezmetalne keramičke krunice su visoko estetske zubne nadoknade koje se izrađuju od Ls2 (lithium disilicate glass – ceramic), reč je o keramici od stakla koja se izrađuje CAD/CAM metodom ili PRESS sistemom. Zahvaljujući svojim osobinama kao što su transluncencija, transparencija i homogena struktura, omogućen je kameleonski efekat, čime se ne razlikuje od prirodnog zuba.

Krunice i mostovi od cirkon keramike
e.max ivoclar Vivadent
VITA Vm 9, SHOFU VINTAGE ZR

Bezmetalne keramičke krunice izrađuju se od cirkonijuma koji spada u grupu keramičkih materijala izuzetne čvrstoće. Daju vrhunske estetske rezultate i imaju besprekorne fizičke karakteristike.

Krunice i mostovi na implatantima

  • Metalokeramičke krunice i mostovi
  • Bezmetalne keramičke krunice i mostovi

Nakon ugradnje implanta potrebno je vreme da se implant veže za kost (osteointegriše) u proseku je potrebno 2 – 3 meseca, nakon tog perioda se izrađuje definitivna metalokeramička krunica ili bezmetalna keramička krunica ili metalokeramički ili bezmetalni most ukoliko nedostaje više zuba.

Nadogradnja zuba

  • Livena nadogradnja
  • Fiberglas nadogradnja
  • Cirkonijum nadogradnja

Zubne nadogradnje indikovane su kada nedostaje 2/3 kruničnog dela zuba, dok je koren zuba zdrav. Tada se izrađuje nadogradnja koja se nalazi u korenskom delu zuba i kruničnom gde se materijalom nadoknađuje deo krunice koji nedostaje do oblika brušenog zuba. Preko cementirane nadogradnje se uzima otisak zuba na osnovu koga se izrađuje definitivna krunica.

Privremene krunice i mostovi

Izrađuju se od visoko-estetskih kompozitnih materijala, sa česticama keramike i cementiraju privremeno na zube do izrade definitivnog rada.


Mobilna protetika

Totalna proteza
Izrađuje se u slučajevima kada u vilici ne postoji nijedan zub, odnosno kod totalne bezubnosti. U slučaju da je vilični greben dobro očuvan, stabilnost proteze je dobra. Gornja totalna proteza obično bolje stoji jer proteza leži na velikoj koštanoj podlozi tvrdog nepca i duž viličnog grebena, time se postiže jak ventilni učinak koji stvara tanak sloj pljuvačke između njih i proteze. Ovakav vid protetičke nadoknade pacijentima poboljšava kvalitet života u funkcionalnom i estetskom smislu.

Parcijalna akrinlatna proteza
Izrađuje se u slučajevima kada u vilici postoji poneki zub na koji se proteza oslanja uz pomoć žičane krunice.

Parcijalna skeletirana proteza
Parcijalna skeletirana proteza je mobilna protetska nadoknada. Osnovu proteze čini metalni skelet koji u gornjoj vilici ima oblik trake, dok u donjoj vilici ima oblik luka, preostali deo proteze koji nadoknađuje izgubljene zube je izrađen od akrilata. Skeletirana proteza se pridržava za ostale zube uz pomoć livenih kukica koje najčešće imaju oblik udice ili prstena i izrađene su od iste legure metala kao i skelet proteze.

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
Za razliku od klasičnih parcijalnih skeletiranih proteza koje se za zube pridržavaju uz pomoć livenih kukica, ova proteza se vezuje za preostale zube atečmenima. Atečmeni su precizni vezni elementi koji povezuju fiksni i mobilni deo parcijalne proteze. Na metalokeramičkim krunicama postavlja se krunica slična drikeru, a u protezu se postavi odgovarajuće ležište i spajanjem ova dva dela proteza se veže za zub.

Reparatura proteze
Reparatura proteze obuhvata sve postupke na očišćenim i neupotrebljivim protezama u cilju njihovog ponovnog dovođenja u funkciju.