Dečija i preventivna stomatologija

Zalivanje fisura

Zalivanje fisura predstavlja veoma efikasan način prevencije karijesa na bočnim zubima. Preporuka je da se ova preventivna mera radi na mlečnim i stalnim zubima.
Zalivač se postavlja na onim mestima na kojima postoji najveća verovatnoća da se razvije karijes zuba, a to su fisure molara i premolara. Veoma je važno da se ova preventivna mera odradi neposredno nakon nicanja zuba kako bi se mogućnost pojave karijesa svela na minimum. U stalnoj denticiji radi se neposredno nakon nicanja prvo donjeg molara oko 6 (šeste) godine.

Kada je pravo vreme za posetu stomatologu

Prva poseta stomatologu je veoma važna, kako za vaše dete tako i za vas. Veoma je važno da prva poseta stomatologu bude pozitivno iskustvo i da protekne prijatno. Period od početka nicanja mlečnih zuba do treće godine života je idealan za prvu posetu stomatologu. Pored pregleda zdravlja usta, zuba i desni, procene razvoja i rasta vilica, doktor će vas upoznati sa metodom pravilnog održavanja oralne higijene vašeg deteta kao i sa preventivnim merama koje je potrebno sprovesti za određeni uzrast.