Parodontologija

Uklanjanje zubnog kamenca

Paradontopatija je oboljenje koje se ne može izlečiti, već se može samo usporiti. Zbog toga se veliki značaj daje prevenciji. To podrazumeva uklanjanje predisponirajućih faktora, pre svega mekih naslaga (pranje zuba) i tvrdih naslaga (uklanjanje kamenca).
Zubni kamenac uspešno uklanjamo specijanim aparatom koji koristi ultrazvučne vibracije, koje razbijaju zubni kamenac. Nakon ultrazvučnog tretmana zubi se poliraju četkicama i gumicama uz dodatak specijalnih pasta do potpunog uklanjanja naslaga. Ovaj postupak treba ponavljati na svakih 6 meseci.

Obrada parodontalnih džepova

Nakon bazične terapije pristupa se eliminaciji ili bitnom smanjenju parodontalnih džepova. Zavisno od lokalizacije i drugih osobina parodontalnih džepova preduzimamo njihovu obradu (kiretaža) ili hirurško lečenje (režanj operacija). Intervencija je bezbolna i obavlja se u lokalnoj anesteziji.
Obrada parodontalnih džepova je terapijski zahvat kojim odstranjujemo sva patološki izmenjena tkiva parodoncijuma odgovarajućim kiretama.
Hirurškim zahvatima (režanj operacija) pravi se rez na gingivi koja se odiže u obliku režnja i tako se postiže dobar pristup parodontalnom džepu, kako bi bilo omogućeno potpuno uklanjanje patološki izmenjenog tkiva. Po završenom zahvatu, gingiva se zašiva a konci se skidaju nakon deset dana.