CAD/CAM

Novi milenijum je u oblast stomatološke protetike doneo revoluciju u smislu upotrebe tehnike kompjuterskog skeniranja, dizajniranja i izrade protetskih nadoknada CAD/CAM sistemom. Od tada se ova oblast kontinuirano usavršava, a spektar indikacija se proširio na gotovo kompletnu stomatološku protetiku uz mogućnost upotrebe različitih materijala.

CAD/CAM (kompjuterski podržan dizajn/kompjuterski podržana izrada) je sistem gde se od fabrički izrađenih blokova različitih materijala određenim procesom (CAD – skeniranje i dizajniranje i CAM – izrada željene konstrukcije) dobijaju zubno protetske nadoknade.

Postignuti su fantastični rezultati po pitanju preciznosti i estetike uz primenu materijala izvanrednih karakteristika.

Naša laboratorija NešićDent kombinuje dva CAD/CAM sistema da bi uspešno izradili najrazličitije protetske nadoknade u najkraćem vremenskom periodu.

  • 3shape DENTAL SKENER
  • WIELAND DENTAL CAD/CAM SISTEM ZENOTEC